آپارتمان در کیشهرمزگان/کیش

قیمت:17,850,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:560متر مربع نام منطقه/خیابان:میرمهنا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ