ویلا محمود آباد ، منطقه سرسبز تهرانی نشینمازندران/محمودآباد

قیمت:1,500تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:محمودآباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ