780 متر زمین باغی رشتگیلان/رشت

قیمت:390,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:780متر مربع نام منطقه/خیابان:رشت جاده کوچصفهان به خشکبیجار نوع کاربری:مسکونی نوع سند:بنجاق