آپارتمان در نورمازندران/نور

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:155متر مربع نام منطقه/خیابان:نور نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ