فروش زمين باغيگیلان/لنگرود

قیمت:3,192,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:١١٢٠متر مربع نام منطقه/خیابان:سادات نوع کاربری:سایر نوع سند:تک برگ