فروش باغ میوه ۳/۶ هکتاری ساریمازندران/ساری

قیمت:27,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:36000متر مربع نام منطقه/خیابان:ذغال چال نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:بنجاق