زمین ۷۰۰متری البرزقزوین/البرز

قیمت:2,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۷۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:کوهسار نوع کاربری:سایر نوع سند:تک برگ