زمین گرگانگلستان/گرگان

قیمت:5,287,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1994.78متر مربع نام منطقه/خیابان:کریم اباد نوع کاربری:زراعی نوع سند:سایر