زمین رباط کریمتهران/تهران

قیمت:800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۲۵متر مربع نام منطقه/خیابان:رباط کریم نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ