باغچه کرجالبرز/کرج

قیمت:5,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:500متر مربع نام منطقه/خیابان:سهیلیه نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ