باغ برای ویلا سازی در البرزقزوین/البرز

قیمت:2,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:رامجین چهارباغ نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ