زمین گرگانگلستان/گرگان

قیمت:500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۲۰ مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:علی اباد کتول نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ