زمین پلاک بندی شده شهرکیمازندران/بابل

قیمت:1,250,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:250متر مربع نام منطقه/خیابان:زرگر محله نوع کاربری:مسکونی نوع سند:بنجاق