سرمایه‌گذاری عالیمازندران/عباس‌آباد

قیمت:125,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1215متر مربع نام منطقه/خیابان:کرکاس نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ