زمین واقع در منطقه ویژه اقتصادی سلماسآذربایجان غربی/سلماس

قیمت:1,600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:100000متر مربع نام منطقه/خیابان:منطقه ویژه اقصادی سلماس نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ