خانه باغ ۱ هکتاری سرمایه گذاری عالیمازندران/قائم‌شهر

قیمت:130,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده نظامی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ