باغ و زمینمازندران/ساری

قیمت:3,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:زرین آباد نوع کاربری:زراعی نوع سند:بنجاق