فروش زمین تنکابنمازندران/تنکابن

قیمت:11,700,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2600متر مربع نام منطقه/خیابان:نشتارود نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ