450 متر زمین مسکونی در تاکستانقزوین/تاکستان

قیمت:1,300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:450متر مربع نام منطقه/خیابان:مرکز شهر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ