زمین مسکونی محمود آبادمازندران/محمودآباد

قیمت:5,500,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۸۰متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای میانکلمرز نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ