زمین و خانه کلنگی نزدیک دریامازندران/تنکابن

قیمت:6,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۶۶متر مربع نام منطقه/خیابان:مرکز شهر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ