زمین کشاورزی/۱۴هکتاری/جاده ساوه فروش فوریتهران/تهران

قیمت:12,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۴۳۲۵۰متر مربع نام منطقه/خیابان:مستوفی نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ