1000متر قابل تفکیک200 متریمازندران/نکا

قیمت:2,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:سیاوشکلا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ