فروش زمین در آبیک قزوینقزوین/قزوین

قیمت:24,750,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:22500متر مربع نام منطقه/خیابان:آبیک نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ