فروش زمین ۲۳۰۰ متری در رامسر ( کتالم )مازندران/رامسر

قیمت:27,600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۳۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:خیابان پورامامی کتالم نوع کاربری:مسکونی نوع سند:مشاع