زمین اطراف تهرانتهران/تهران

قیمت:2,250,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:150متر مربع نام منطقه/خیابان:محدوده کریم آباد تهران (پلائین) نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ