زمین ۴۰۰ متری در انبار تپه کرجالبرز/کرج

قیمت:1,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:انبار تپه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:بنجاق