زمین ملک خانه در خرم آبادلرستان/خرم‌آباد

قیمت:123,456,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1500متر مربع نام منطقه/خیابان:بسطام نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر