زمین برای سوله سازی و ویلاسازی قزوینقزوین/قزوین

قیمت:4,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1034 متر( 44*23.5 )متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای اصغر آباد نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ