250متر زمین در شاهدشهر شهریارتهران/شهریار

قیمت:3,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:250متر مربع نام منطقه/خیابان:شاهدشهر نوع کاربری:صنعتی نوع سند:سایر