۲عدد زمین ۳۴۴ متری زیبادشت تهرانتهران/تهران

قیمت:5,500تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۴۴متر مربع نام منطقه/خیابان:رودهن. زیبادشت نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ