باغ میوه ۴۰ کیلومتری تهرانتهران/ری

قیمت:15,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۰۲۱متر مربع نام منطقه/خیابان:حسن آباد فشافویه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ