120 متر زمین مسکونی در آستاراگیلان/آستارا

قیمت:800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:120متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرک عباس آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر