زمین ۲۳۶ متری در ویرانی شاندیز مشهدخراسان رضوی/طرقبه شاندیز

قیمت:2,950,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۳۶ مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:ویرانی شاندیز نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر