زمین مسکونی آستانه اشرفیهگیلان/آستانه اشرفیه

قیمت:9,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:400متر مربع نام منطقه/خیابان:پینچاه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ