باغ مشجر و ویلا شهریارتهران/شهریار

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:حصارزیرک نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ