فروش باغ پر درخت.۱۰۰۰ متر.رباط کریمتهران/رباط کریم

قیمت:3,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:منطقه ده حسن نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:تفکیکی