زمین کلنگی لواسانتهران/لواسان

قیمت:2,560,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۶۰متر مربع نام منطقه/خیابان:برگجهان نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ