زمین۳۶۷ متری در رامسرمازندران/رامسر

قیمت:48,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۶۷متر مربع نام منطقه/خیابان:اوشیان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ