فروش زمین کشاورزی در اصفهاناصفهان/اصفهان

قیمت:20,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:50000متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرک اندلان نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر