زمین ساحلی لنگرودگیلان/لنگرود

قیمت:3,800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۶۷۱ مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:چمخاله نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ