فروش آپارتمان در اسلامشهر سعیدیهتهران/اسلامشهر

قیمت:1,800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:78مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:اسلامشهر آپارتمان فروشی سعیدیه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر