زمین درهاشمیه مشهدخراسان رضوی/مشهد

قیمت:7,150,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:78متر مربع نام منطقه/خیابان:هاشمیه نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ