زمین تجاری نجف آباداصفهان/نجف‌آباد

قیمت:800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:40متر مربع نام منطقه/خیابان:صالح آباد نوع کاربری:تجاری نوع سند:مشاع