زمین مسکونی ویلایی کرجقزوین/البرز

قیمت:100,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۷۲۸مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:کرج نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ