خونه باغ ۱۰۰۰متری زنجانزنجان/زنجان

قیمت:900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:چورزق حومه اززنجان به طرف جاده بیجار ۱۵ کیلومتر. نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ