زمین صالح آباد تهرانتهران/تهران

قیمت:450,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:صالح اباد نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ