یک قطعه زمین ۷۰۷ متری شهر قدستهران/قدس

قیمت:35,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:707متر مربع نام منطقه/خیابان:عمارت نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ