فروش باغ 1300متری ساوهمرکزی/ساوه

قیمت:1,380,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1300متر مربع نام منطقه/خیابان:مزرعه آقدره نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر