اپارتمان فروشي شهرك غربتهران/تهران

قیمت:7,250,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرك غرب درختي نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ